A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tiêm chủng phòng bệnh Covid - 19 cho HS khối lớp 3,4,5 của trường TH Hương Lâm

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

TRƯỜNG TH HƯƠNG LÂM

 

Số:     /KH-THHL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hương Khê, ngày  08  tháng 5 năm 2022

 

         

KẾ HOẠCH

Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tiêm chủng cho học sinh khối lớp 3,4,5 của trường Tiểu học Hương Lâm.

 

Thực hiện Công văn số 571/UBND -YT ngày 02/4/2022 của UBND huyện về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi,

Căn cứ công văn 176 của PGD&ĐT Hương Khê về việc chuẩn bị các điều kiện phối hợp với trạm y tế để tiêm vacxin cho học sinh.

Căn cứ kê hoạch số Số: 14/KH-TTYT/BVĐK ban hành ngày 07/5/2022 về việc Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7 (bổ sung lần 2) cho trẻ em trên địa bàn

huyện Hương Khê

Căn cứ kế hoạch phối hợp tiêm chủng của trường TH Hương Lâm ban hành ngày 24/4/2022.

Trường TH Hương lâm xây dựng kế hoạch phối hợp tiêm chủng cho HS khối lớp 3,4,5; phân công các thành viên tham gia  thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, Tham mưu với Trạm y tế để chọn địa điểm tiêm và chuẩn bị đủ điều kiện để triển khai tiêm vào ngày 10/5/2022;
  2.  TPT Đội, GVCN Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ huynh và học sinh thông qua nhóm Zalo của lớp, trang thông tin điện tử của trường và các trang mạng xã hội.

3. Bố trí điều kiện cơ sở hạ tầng:

* Điểm trung tâm:  Tiêm sáng ngày 10/5/2022

- Cán bộ  tham gia chuẩn bị điêu kiện tiêm phòng: Thầy Nga, Cô Duyên, Cô Tuyết, Cô Thảo

- Sử dụng phòng học của lớp để làm khu vực chờ trước tiêm;

- Sử dụng phòng y tế để làm khu vực khám sàng lọc;

- Sử dụng hành lang phòng thiết bị, phòng thư viện để làm  khu vực tiêm chủng;

- Sử dụng phòng bán trú GV làm khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng theo yêu cầu chuyên môn;

- Bố trí 01 máy tính có kết nối Internet để tổ chức các buổi tiêm chủng an toàn.

* Điểm Chúc A: Tiêm buổi chiều ngày 10/5/2022

- Cán bộ chuẩn bị các điều kiện tiêm phòng: Cô Dương Hằng; Thầy Toản, Thầy Yên

- Sử dụng phòng học của khối lớp 3,4,5 để làm khu vực chờ trước tiêm;

- Sử dụng hành lang nhà BTGV để làm khu vực khám sàng lọc,  khu vực tiêm chủng;

- Sử dụng phòng bán trú GV làm khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng theo yêu cầu chuyên môn;

- Bố trí 01 máy tính có kết nối Internet để tổ chức các buổi tiêm chủng an toàn.

4. GVCN lập danh sách, thông báo phụ huynh/người giám hộ của trẻ đến tiêm đúng lịch, mang theo giấy đồng ý tiêm chủng.

5. Bố trí cho HS khối 3,4,5 nghỉ học, GVCN có trách nhiệm phối hợp ngành y tế vận động cha mẹ, người giám hộ trẻ đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian quy định.. Đề nghị phụ huynh thực hiện nghiêm túc việc theo dõi trẻ sau khi tiêm đảm bảo đủ thời gian quy định của y tế mới đưa trẻ ra về và tiếp tục theo dõi sức khoẻ của trẻ, báo ngay cho cán bộ y tế khi có tình huống bất thường; Tổ Phòng chống Covid 19 tham gia phối hợp trong suốt quá trình tiêm để Hướng dẫn phụ huynh và học sinh, giúp đỡ ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ.

6.  Đối với trẻ đã mắc COVID-19 phải ghi rõ ngày khỏi bệnh (hoặc đang điều trị nếu trẻ đang trong thời gian F0 GVCN cần nói rõ cho phụ huynh biết nhũng HS này chưa tiêm trong đợt này ( Sau 3 tháng kể từ ngày khỏi bệnh mới tiêm) ; Nếu HS có bệnh nền phải ghi rõ ở phần ghi chú ).

7. GVCN Hoàn thành các loại danh sách nộp báo cáo trước 10h ngày 09/5/2022 cho bộ phận văn thư nhà trường. Sau khi tiêm Cô Duyên chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn thành báo cáo qua trang tính của sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh.

Trên đây là kế hoạch phói hợp tổ chức tiêm chủng văc xin cho học sinh, đề nghị các cá nhân, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về quá trình triển khai,./.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo phòng chống covid xã;

- Tổ công tác phòng chống covid của trường;

- TPT Đội, GVCN;

- Lưu: hồ sơ  Phòng chống Covid 19.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Quang Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan