Chiều ngày 6 tháng 12 năm 2018 Trường TH Hương Lâm tổ chức thành công hội khỏe cấp trường năm học 2018-2019