LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường Tiểu Học Hương Lâm được thành lập vào ngày 10 tháng 09 năm 1946. Từ năm 1946-1949 trường mang tên là trường Tiểu Học Nam Hương do thầy Phạm Quang Trung phụ trách, lúc đó mỗi năm học 1 lớp, gồm 16 học sinh.
- Từ 1949-1951 do thầy Lê Hữu Mận tổ trưởng chuyên môn phụ trách, trường gồm học sinh 2 vùng Chúc A và Vĩnh Cư có 4 lớp và 80 học sinh, lúc đó có 6 thầy giáo.
- Từ 1951-1953 khi đó trường gọi là trường Cấp 1 Hương Lâm do thầy Lê Hữu Mận dạy lớp 4 phụ trách khi đó trường được chuyển đến điểm mới ở cây gió khe Bung trường được 4 lớp.
- Từ 1953-1958 trường có 5 lớp với 180 học sinh do thầy Đoàn Khắc Kiên làm hiệu trưởng.
- Từ 1958-1962 do thầy Nguyễn Văn Thúc làm hiệu trưởng lúc đó trường có 5 lớp.
- Từ 1962-1965 Thầy Thúc chuyển công tác, thầy Nguyễn Văn Tiến về làm hiệu trưởng thay thầy Thúc. Mỗi năm học có 5 lớp.
- Từ 1965-1974 mỗi năm học có 8 lớp, trong thời gian này trường Tiểu Học Hương Lâm không học tập trung nữa mà sơ tán về nhiều vùng. Trường do thầy Nguyễn Kim Bang làm hiệu trưởng.
- Từ 1974-1976 mỗi năm học có 7 lớp, 204 học sinh học thành 2 khu vực, xóm Chúc A và xóm Trường Sơn do thầy Nguyễn Duy Chữ làm hiệu trưởng.
- Từ năm 1976-1978 mỗi năm học có 11 lớp thời gian đó thầy Trần Bá Danh làm hiệu trưởng.
- Từ năm 1978-1983 trường mang tên trường Phổ Thông Cơ Sở Hương Lâm và được đưa về địa điểm Đập Khe Mui học chung cấp 1 và cấp 2, mỗi năm học có 16 lớp, có 21 thầy cô giáo lúc đó hiệu trưởng là thầy Nguyễn Văn Thích, hiệu phó là thầy Trần Đình Triện.
- Từ 1983-1986 mỗi năm học có 20 lớp vẫn học chung cả 2 cấp, cơ sở vật chất lúc đó là nhà tranh vách đất, hiệu trưởng thời gian đó là thầy Nguyễn Hữu Độ, có 2 hiệu phó, thầy Đinh Xuân Lựu và Thầy Đinh Hữu Tùng.
- Từ 1986-1990 trường vẫn học chung cả 2 cấp do thầy Hoàng Nho Thanh làm hiệu trưởng, hiệu phó là thầy Đinh Trung Chính mỗi năm có 20 lớp, địa điểm trường vẫn đóng ở Đập Mui, cơ sở vật chất lúc đó vẫn là nhà tranh vách đất.
- Từ 1990-1996 trường có mỗi năm 19 lớp do thầy Đinh Trung Chính làm hiệu trưởng, hiệu  phó là thầy Nguyễn Viết Huệ địa điểm trường vẫn đóng tại Đập Mui.
- Từ 1996-2000 trường mang tên trường Tiểu Học Hương Lâm hiệu trưởng lúc đó là thầy Đinh Trung Chính, hiệu phó là thầy Đinh Hữu Kỳ, mỗi năm học có 18 lớp trong đó có 2 lớp nhô cấp 2 (lớp 6 và lớp 7) địa điểm của trường đạt tại ngã ba vùng UBND xã (hiện tại là trường Trung Học Cơ Sở Hương Lâm).
- Từ năm 2000-2004 mỗi năm học có 23 lớp lúc đó trường được tách biệt riêng và chuyển về địa điểm mới (lò gạch). Trường được xây dựng trên một khu đất gồm đồi, hồ ao, ruộng cấy nên kinh phí san ủi mặt bằng khá nhiều, lúc đó thầy Đinh Trung Chính làm hiệu trưởng, có 2 hiệu phó đó là thầy Đinh Hữu Kỳ và thầy Đinh Hữu Song.
- Từ năm 2004-2007 trong khoảng thời gian này thầy Đinh Trung Chính làm hiệu trưởng có 2 hiệu phó đó là thầy Đinh Hữu Song và thầy Phan Song Thoa, trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 vào năm học 2004-2005.
- Từ năm 2007 thầy Đinh Trung Chính chuyển công tác sang trường khác,về thay thầy Chính là Thầy Phạm Quang Dũng giữ chức vụ  hiệu trưởng.
- Năm học 2007-2008 có 18 lớp, 465 học sinh với tổng số cán bộ giáo viên là 30 người, có 2 phó hiệu trưởng là thầy Đinh Hữu Song và thầy Phan Song Thoa.
- Năm học 2008-2009 có 454 học sinh được chia thành 19 lớp, tổng số cán bộ giáo viên là 30 người, năm học này do Thầy Phạm Quang Dũng giữ chức vụ  hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng là thầy Phan Song Thoa. Thầy Đinh Hữu Song chuyển về làm PHT trường TH Chúc A
-   Năm học 2009-2010 trường có 435 học sinh và 18 lớp tổng số cán bộ giáo viên là 29 người, Thầy Phạm Quang Dũng giữ chức vụ  hiệu trưởng có 1 phó hiệu trưởng là thầy Cao Tuấn Anh.
-  Năm học 2010-2011 trường có 382 học sinh và 17lớp, tổng số cán bộ giáo viên là 27 người, Thầy Đinh Hữu Song giữ chức vụ  hiệu trưởng có 1 phó hiệu trưởng là thầy Cao Tuấn Anh.
- Năm học 2011-2012 trường có 371 học sinh và 17 lớp tổng số cán bộ giáo viên là 27 người, Thầy Đinh Hữu Song giữ chức vụ  hiệu trưởng có 1 phó hiệu trưởng là thầy Cao Tuấn Anh.
- Năm học 2012-2013 trường có 327 học sinh và 16 lớp tổng số cán bộ giáo viên là 27 người, Thầy Đinh Hữu Song giữ chức vụ  hiệu trưởng có 1 phó hiệu trưởng là thầy Đặng Kháng Tùng ở TH Hương Liên chuyển đến, Thầy Cao Tuấn Anh chuyển về TH Hương Trạch
- Năm học 2015-2016 trường có 582 học sinh và 21 lớp tổng số cán bộ giáo viên là 44 người, Thầy Đinh Hữu Song giữ chức vụ  hiệu trưởng có 2 phó hiệu trưởng là thầy Lê Hữu Cường và Đậu Văn Duẩn ở TH Hương Đô chuyển đến, Thầy Đặng Khánh Tùng chuyển về TH Hương Liên.
Trường Tiểu học Hương Lâm được thành lập năm 2013 theo QĐ số 1668 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 05 năm 2013 của UBND huyện Hương Khê do sát nhập trường theo thực hiện Đề án quy hoạch các trường Mầm Non trường Phổ thông trên địa bàn Hà Tĩnh. Trường được sáp nhập từ Trường Tiểu học Hương Lâm (đóng tại xóm 7 – xã Hương Lâm) và Trường Tiểu học Chúc A (đóng tại xóm 10 – Xã Hương Lâm). Trường có 3 điểm trường: Điểm trường chính đóng tại xóm 7 xã Hương Lâm: Trường có diện tích 5400 m2, trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2005, được công nhận lại ngày 25 tháng 8 năm 2011 (Số 2497/QĐ-UBND). Trường có một điểm lẻ đóng trên địa bàn xóm 9 – xã Hương Lâm có tên là Bản Giàng với diện tích 500 m2. Điểm trường Chúc A có diện tích 5000 m2 được thành lập từ ngày 30 tháng 8 năm 1988  đóng trên địa bàn xóm 10- xã Hương Lâm.
Trường là một đơn vị đóng cách trung tâm huyện gần 20 km, là một xã vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên đời sống nhân dân, học sinh ở đây còn nhiều thiếu thốn, trình độ văn hóa không đồng đều nên chất lượng giáo dục có phần bị ảnh hưởng.