Thực hiện kế hoạch phát động của LĐLĐ huyện Hương Khê  chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoang Việt Nam