Trường TH Hương Lâm  tổ chức trao quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và quà ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 năm 2020