Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2019 Trường TH Hương Lâm tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2019 Trường TH Hương Lâm tổ chức lễ ...